Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego Gorprojekt Sp. z o. o.


Zabezpieczenia Akustyczne

Jedną z dziedzin, w której specjalizuje się GORPROJEKT, jest wyciszanie obiektów przemysłowych. Wyciszamy zarówno małe urządzenia, jak i duże obiekty budowlane. W swoim dorobku mamy zrealizowane wytłumienia m.in. pomp, wentylatorów, czerpni powietrza wentylacyjnego, wydmuchów, turbozespołów, stacji wentylatorów głównych, budynków przeróbki węgla. Realizujemy inwestycje pod klucz. W oparciu o aktualne przepisy w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z tekstem ujednoliconym z 2014r. Posiadamy aparaturę pomiarową klasy 1, a nasi specjaliści mają stosowne kwalifikacje

W zakresie naszej działalności znajduje się między innymi:


Gorprojekt zajmuje się kompleksową realizacją zagadnień, w tym między innymi:


Lista realizacji: