Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego Gorprojekt Sp. z o. o.


Stacje odmetanowania

Zespół projektantów Gorpojektu jest autorem wielu prac dotyczących ujmowania i wykorzystania metanu w tym m.in. Powierzchniowych Stacji Odmetanowania.   Powierzchniowa stacja odmetanowania jest obiektem służącym do ujmowania gazu z wyrobisk górniczych i przetłoczenia go do odbiorców lub wypuszczenia do atmosfery. Głównym składnikiem tego gazu jest metan. Dzięki temu gaz może być zagospodarowany jako paliwo do układów wytwarzającyh ciepło lub układów kogeneracyjnych.

Typowa stacja wg naszego projektu składa się z:Lista realizacji: