Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego Gorprojekt Sp. z o. o.


Oferta


Gorprojekt specjalizuje się głównie w rozwiązywaniu nietypowych problemów technicznych i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, między innymi w zakresie:


- Wyciszania obiektów przemysłowych

- Ujmowania i wykorzystania gazu z odmetanowania kopalń i wysypisk komunalnych

- Modernizacji i dostosowania kotłów energetyki kopalń do opalania metanem

- Odzysku ciepła ze stacji sprężarek i z powietrza wydechowego kopalń dla potrzeb grzewczych